20-minutni slijed za pronalaženje ispunjenja

Pripremni posao

Počnite sjediti u Sukhasani (lagana poza), stavljajući oba dlana na srce, povezujući se svjesnošću i suosjećanjem. Pronađite ritmični dah. Nakon nekoliko minuta centriranja, ostanite sjediti i pomaknite se kroz bočni zavoj i uvijte sa svake strane, a zatim sjedite Mačka-krava. Ponovite pet puta.

Niski ispad, varijacija

1/11

Preporučeno

Otpustite telad
Čuvanje djece u Yoga Studios
Tajna savršenog držanja Kathryn Budig: trik s joga remenom protiv umora